T'oferim una amplia carta de serveis

El nostre gavinet ofereix un servei complet per satisfer les teves necessitats.
TRUCA'NS

Ens encarreguem d’oferir el millor assessorament per solucionar temes relacionats, amb l’aplicació de normatives, lleis i reglaments en matèria de Dret.

In Situ Gabinet, aposta per un tracte directe amb el client, fomentant un clima de confiança, professionalitat i rigor.

Especialitzats, en Dret Civil, Mercantil i Laboral. Els nostres serveis:

Dret mercantil

 • Dret societari.
 • Contractació mercantil.

Dret laboral

 • Conflictes laborals (expedients i sancions).
 • Mediacions entre empresari i treballador.
 • Prestacions de jubilació.
 • Representació davant de les administracions, Jutjat i Inspeccions de Treball.

Gestió administrativa

Realitzem tot tipus de tràmits administratius.

 • Canvis de titularitat de tot tipus de vehicles.
 • Baixes de vehicles.
 • Certificats de defunció i naixement.
 • Gestió i tramitació en diferents registres de la propietat.
 • Gestió als ajuntaments i cadastres.
 • Gestió i tramitació d’impostos de successió, donacions, transmissions patrimonials.
 • Departament comptable.

Assessoria laboral

El servei d’assessoria laboral, sempre mirem per el benefici de l’empresa, encaminats a la reducció en els costs socials, sense que perjudiqui la relació entre l’empresari i el treballador.

 • Confecció contractes de treball.
 • Confecció de nòmines, liquidacions, Seguros socials.
 • Gestió integral autònoms.
 • Certificats d’empresa.
 • Resum comptable de nòmines.
 • Declaracions trimestrals.
 • Defensa i representació davant del jutjat del social, seguretat social.
 • Assessorament i actualització de convenis.

Administració de finques

Administrem la seva finca, per la seva tranquil·litat.

 • Gestió comunitat ( estat de comptes, pressupostos, control de morositat, pagament de subministraments).
 • Defensa i assessorament jurídic, protecció de la llei de propietat horitzontal.
 • Redacció i presentació de documents, constitució i redacció d’estatuts.
 • Convocatòria i redacció llibre actes.
 • Mediacions i negociacions amb els veïns.

Herències

Realitzem i assessorem els clients, per poder realitzar els tràmits relacionats el més ràpid i amb la millor comoditat.

 • Testaments.
 • Sol·licitar certificat últimes voluntats.
 • Declaració d’hereus.
 • Acceptació i partició de l’herència.
 • Tràmits relacionats.

Dret civil

 • Redacció contractes de compra-venda, arres, opcions de compra.
 • Cessions de contractes i pròrrogues.
 • Resolucions i suspensió.
 • Propietat horitzontal.

Assessoria fiscal

Assessorament en matèria fiscal, confecció d’impostos, tan per autònoms com per petites i mitjanes empreses.

 • Campanya declaració de renda
 • Confecció i presentació de declaracions i resum anuals
 • Reclamacions davant d’administració
 • Altes operadors intracomunitaris
 • Altes, baixes i modificacions del cens
 • Tributació personal i empresarial

Assessoria comptable

Assessorament en matèria comptable, per obtenir els millors beneficis.

 • Comptabilitat individual i empresarial.
 • Balanç situació de l’empresa.

Assegurances

Oferim tot tipus d’assegurances, en dues de les companyies d’assegurances més competents. Demani pressuposts sense compromís.

 • Vehicles, llar,vida, salut, etc

Gestió de la propietat

Gestionem la seva propietat, com agents immobiliaris, per millorar la seva comoditat.

 • Compra-venda d’immobles.
 • Assessorament.
 • Tramitació de documentació (cèdula d’habitabilitat, certificat energètic).
 • Gestió de lloguers.
 • Visites a l’immoble.
 • Confecció de contractes.
 • Acompanyament en la firma de l’escriptura.